Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Informacja o najbliższej sesji >

 
Głuszyca, dnia 19 czerwca 2009 r.


Radni
Rady Miejskiej w Głuszycy
Sołtysi
wszyscy


Uprzejmie informuję, że XXVIII sesja Rady Miejskiej w Głuszycy

odbędzie sięw dniu 29 czerwca br. o godz. 12.00

w Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 27/2009.
4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
5. Ocena przygotowania obiektów sportowych i rekreacyjnych na wakacje 2009 (basen,boiska, place zabaw).
6. Propozycje sportowe i kulturalne Centrum Kultury i świetlic wiejskich na okres wakacji.
7. Funkcjonowanie Zespołu Szkół w roku szkolnym 2008/2009.

8. Podjęcie uchwał:
8.1 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.
8.2 w sprawie zmiany statutu instytucji kultury pn. „Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna” w Głuszycy
8.3 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca
8.4 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
9. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy.
10. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.
11. Zakończenie obrad.Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Chmura

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |