Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Informacja o najbliższej sesji >

Głuszyca, dnia 17 kwietnia 2009 r.

Uprzejmie informuję, że XXVI sesja Rady Miejskiej w Głuszycy
odbędzie się w dniu 27 kwietnia o godz. 12.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu nr 25/2008.

4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami oraz o realizacji uchwał za I kwartał 2009 r.

5. Stan bezpieczeństwa w gminie za I kwartał 2009 r.

6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r.
6.1 Przedstawienie sprawozdania.
6.2 Opinia Komisji Rewizyjnej o przedstawionym sprawozdaniu.
6.3 Opinia RIO o przedstawionym przez burmistrza sprawozdaniu.
6.4 Dyskusja.
6.5 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r.

7. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie absolutorium dla Burmistrza  Miasta Głuszyca.
7.1 Opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza.

8. Podjęcie uchwał:
8.1 w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Głuszyca
8.2 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Głuszyca
8.3 w sprawie określenia opłat i zasad umieszczania reklam na  tablicach informacyjnych będących własnością Gminy Głuszyca
8.4 w sprawie zmiany statutu instytucji kultury pn. „Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna „ w Głuszycy

9. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy.

10. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.

11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Chmura

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |