Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Stanowisko d/s Obrony Cywilnej i Zagrożeń Nadzwyczajnych

Samodzielne Stanowisko d/s Obrony Cywilnej i Zagrożeń Nadzwyczajnych

 

 • Maria Jankowska - Inspektor ds. Obrony Cywilnej i Zagrożeń Nadzwyczajnych
  pokój nr 24, I piętro Urzędu Miejskiego
  tel. 8459480, w.17

Do Stanowiska ds. Obrony Cywilnej należą zadania z zakresu zadań zleconych, a w szczególności:

 1. Planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej.
 2. Opracowywanie planu obrony cywilnej gminy oraz nadzór nad opracowaniem planów obrony cywilnej instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych.
 3. Przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania /SWO/.
 4. Przygotowanie oraz kierowanie formacji obrony cywilnej.
 5. Organizowanie i prowadzenie szkolenia formacji obrony cywilnej, a także szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony.
 6. Kierowanie oraz przygotowanie ewakuacji zagrożonej ludności oraz koordynowanie tych działań.
 7. Kierowanie oraz koordynowanie akcjami ratunkowymi.
 8. Ustalenie zadań w zakresie obrony cywilnej instytucjom, podmiotom gospodarczym i innym jednostkom organizacyjnym działającym na terenie gminy.
 9. Dokonywanie oceny stanu przygotowania obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji.
 10. Planowanie i realizacja zaopatrywania w sprzęt i środki, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji sprzętu oraz środków obrony cywilnej.
 11. Gospodarowanie sprzętem OC, nadzorowanie i kontrola stanu budowli ochronnych i urządzeń specjalistycznych OC.
 12. Podejmowanie działań w zakresie popularyzacji OC.
 13. Koordynowanie przedsięwzięć w zakresie integracji sił obrony cywilnej do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska.
 14. Organizacyjno - rzeczowe zabezpieczenie potrzeb w realizacji przedsięwzięć Miejskiego Komitetu Przeciwpowodziowego na terenie gminy.
 15. Aktualizacja Programu Mobilizacji Gospodarki Miasta.
 16. Współpraca z Państwową Strażą Pożarną w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 17. Wykonywanie innych zadań wynikających z poleceń i wytycznych Burmistrza jako Szefa Obrony Cywilnej Miasta oraz wydziału zarządzania kryzysowego Wojewody.
 18. Realizowanie spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony, a w szczególności:
  a/ zgłaszanie wniosków w zakresie potrzeb świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronnego przygotowania terenu i ludności;
  b/ przygotowanie sił i środków do realizacji przedsięwzięć służących do ochrony życia i zdrowia ludności;
  c/ nakładanie na mieszkańców obowiązku wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju, zwalnianie ich z tego obowiązku oraz prowadzenie ewidencji wykonywanych świadczeń;
  d/ prowadzenie spraw związanych z dostarczaniem środków przewozowych na rzecz wojska.
 19. Organizowanie akcji posłańczej.
 20. Załatwianie spraw związanych z oczyszczaniem terenów z niewypałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych.
 21. Aktualizowanie danych BIP.

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |