Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Obwieszczenia Burmistrza Miasta Głuszycy

12.09.2005 r. - Ogłoszenie Burmistrza Miasta Głuszycy o przystąpieniu gminy Głuszyca do prac nad projektem budżetu na 2006 rok ...

21.11.2005 r. - 11.12.2005 r. - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Głuszycy dotyczące prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie zmiany sposobu użytkowania hali magazynowej na punkt selektywnej zbiórki odpadów - teren Zakładów Bawełnianych "DALL-TEX" ...

18.11.2005 r. - Obwieszczenie Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania p. n.: "Budowa sieci gazowej śr/c De 125 w ul. Sienkiewicza i ul. Chrobrego w Głuszycy ..."

30.11.2005 r. - Obwieszczenie Burmistrza Miasta w sprawie postępowania administracyjnego, na wniosek EKOPARK s.c. 58-310 Szczawno Zdrój
ul. 3-go Maja 7, dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na robotach budowlanych oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku byłej hali magazynowej na punkt selektywnej zbiórki odpadów ...

 27.12.2005 r. - Obwieszczenie Burmistrza Miasta w sprawie o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na ,,Budowie sieci gazowej śr/c, ul. Sienkiewicza i ul. Chrobrego w Głuszycy, na działkach nr 21, 60, 81/3, 11/2, 31, 86, 126, 127, 54/1, 74, 123/2, 123/3, 29"

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |