Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Zameldowanie na pobyt stały >

 

 KARTA INFORMACYJNA 
Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca
ul. Grunwaldzka 55

tel. (074) 8456 344 / fax (074) 8456 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Zgłoszenie pobytu stałego na obowiązującym formularzu*.
   
 2. Zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego (dotyczy osób zameldowanych wcześniej w innych miejscowościach).
   
 3. Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
   
 4. Ważny paszport polski (dotyczy osób powracających z zagranicy).
   
 5. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (jeśli zameldowanie jego dotyczy).
   
 6. Książeczka wojskowa (dotyczy osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej - mężczyzn do lat 50 i kobiet posiadających ten dokument).
   
 7. Dokument stwierdzający prawo własności lokalu, najmu, spółdzielcze prawo do lokalu.

* - formularz można pobrać w Biurze Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1.
 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW I ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Ewidencja Ludności, I piętro, pokój nr 22, 
  tel. 074 8866753,
  (osoba odpowiedzialna - Anna Kabat).

OPŁATA SKARBOWA:

Nie podlega opłacie.

TERMIN REALIZACJI:

Na miejscu.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Realizacja usługi zgodna jest w całości z żądaniem strony.

DODATKOWE INFORMACJE:

 1. Zameldowanie na pobyt stały może nastąpić w miejscu faktycznego pobytu.
   
 2. Osoby posiadające karty mobilizacyjne winny zgłosić przed zameldowaniem zmianę miejsca pobytu w WKU i uzyskać potwierdzenie dokonania obowiązku na formularzu meldunkowym.
   
 3. W przypadku zgłoszenia zameldowania dziecka pod innym adresem niż rodziców, wymagane jest orzeczenie sądu o miejscu pobytu dziecka, bądź złożenie oświadczenia przed urzędnikiem o ustaleniu miejsca pobytu dziecka.
   
 4. Przy zameldowaniu osób nie posiadających tytułu prawnego do lokalu wymagana jest obecność właściciela (współwłaściciela lokalu), najemcy osoby posiadającej spółdzielcze prawo do lokalu.
  Osoby te potwierdzają fakt pobytu na zgłoszeniu meldunkowym w obecności pracownika Biura Ewidencji Ludności.
   
 5. W przypadku braku potwierdzenia pobytu, zameldowanie może być dokonane po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 ze zmianami).
   
 2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych. (Dz. U. Nr 236 poz. 1999).
<<<

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |