Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące >

 

 KARTA INFORMACYJNA 
Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca
ul. Grunwaldzka 55

tel. (074) 8456 344 / fax (074) 8456 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego na obowiązującym formularzu*.
   
 2. Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
   
 3. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (jeśli zameldowanie jego dotyczy).
   
 4. Książeczka wojskowa (dotyczy osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej - mężczyzn do lat 50 i kobiet posiadających ten dokument).

  * - formularz można pobrać w Biurze Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1.
 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW I ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Ewidencja Ludności, I piętro, pokój nr 22, 
  tel. 074 8866753,
  (osoba odpowiedzialna - Anna Kabat).

OPŁATA SKARBOWA:

Nie podlega opłacie.

TERMIN REALIZACJI:

Na miejscu.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Realizacja usługi zgodna jest w całości z żądaniem strony.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 ze zmianami).
   
 2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych. (Dz. U. Nr 236 poz. 1999).
<<<

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |