Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < 2008 - Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta >

Pełna treść zarządzeń może zostać udostępniona osobom zainteresowanym po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego, pokój nr 1 na parterze

1/2008  z dnia 2 stycznia 2008 roku  w sprawie zmiany załącznika
Nr 1 Zarządzenia Nr 31/04 z dnia 12 lutego 2004 roku w sprawie prowadzenia gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.

2/2008 z dnia 11 stycznia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Przemysłowej 2.

3/2008 z dnia 11 stycznia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Przemysłowej 2

4/2008 z dnia 14 stycznia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 65.

5/2008 z dnia 14 stycznia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 65.

6/2008  z dnia 14 stycznia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego
najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 58.

7/2008 z dnia 14 stycznia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz długoteniego dzierżawcy działki nr 123/1 położonej w Głuszycy Obręb II.

8/2008 z dnia 15 stycznia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego działki nr 469 położonej w Głuszycy Górnej.

9/2008 z dnia 18 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na najem i sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Głuszyca.

10/2008 z dnia 18 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek.

11/2008 z dnia 21 stycznia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego położonego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy górnej przy ul. Kłodzkiej 29.

12/2008 z dnia 21 stycznia 2008 roku w sprawie regulaminu postępowania w sprawie dokonywania w Urzędzie Miejskim w Głuszycy wydatków publicznych nieobjętych przepisami o zamówieniach

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |