Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Kontrole wewnętrzne

Aktualizacja planu kontroli jednostek organiacyjnych gminy na 2007 r.

Wykaz jednostek organizacyjnych, które poddane będą kontroli:

 1. Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Kłodzka 103;
 2. Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Sienkiewicza 53;
 3. Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Kolejowa 8;
 4. Gimnazjum Publiczne, ul. Grunwaldzka 37;
 5. Przedszkole, ul. Grunwaldzka 15;
 6. Centrum Kultury - MiejskaBiblioteka Publiczna, ul. Grunwaldzka 26;
 7. Zakład Turystyczny "Podziemne Miasto Głuszyca - Kompleks Osówka";
 8. Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grunwaldzka 26;
 9. Urząd Miejski, ul. Grunwaldzka 55;

Powyższe jednostki kontrolowane będą w termnie do 30 września 2007 r., okres kontroli dotyczy roku obrachunkowego 2006.

 1. Przedszkole, ul. Grunwaldzka 15;
 2. Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Grunwaldzka 26;
 3. Zakład Turystyczny "Podziemne Miasto Głuszyca - Kompleks Osówka";

Powyższe jednostki będą kontrolowane w terminie do 30 grudnia 2007 r., okres kontroli dotyczy roku obrachunkowego 2005.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |