Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Ewidencja Działalności Gospodarczej

Ewidencja Działalności Gospodarczej w szczególności wykonuje:
  1. Prowadzenie rejestru ewidencji działalności gospodarczej.
  2. Dokonywanie wpisu zgłoszeń o działalności osób fizycznych.
  3. Wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji oraz wykreśleniu wpisu.
  4. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania pozwoleń na przewozy regularne.
  5. Określanie strefy cen obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi.
  6. Prowadzenie spraw dotyczących funkcjonowania targowiska i sporządzanie aktów prawnych w sprawie opłat targowych.
  7. Określanie dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych.
  8. Udzielanie, odmowa udzielania, cofanie, zmiana lub stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na krajowy zarobkowy przewóz osób taksówkami oraz innymi pojazdami nie będącymi taksówkami na przewozy na terenie gminy.
  9. Wydawanie pozwoleń na sprzedaż oraz sprzedaż i podawanie alkoholu oraz cofnięcie i wygaśnięcie zezwolenia.
  10. Prowadzenie kontroli w podmiotach gospodarczych pod kątem zgodności wykonywanej działalności z udzieloną koncesją.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |