Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Rejestracja zgonów >

 

 KARTA INFORMACYJNA 
Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca
ul. Grunwaldzka 55

tel. (074) 8456 344 / fax (074) 8456 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Podanie.
 2. Karta zgonu.
 3. Dowód osobisty osoby zmarłej.
 4. Dowód osobisty osoby zgłaszającej.
 5. Odpis aktu urodzenia, małżeństwa albo poświadczona kserokopia tych dokumentów, potwierdzające dane osobowe i stan cywilny osoby zmarłej.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW I ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Urząd Stanu Cywilnego, I piętro, pokój nr 23, 
  tel. 074 8866740,
  (osoba odpowiedzialna - Wiesława Moździerz).

OPŁATA SKARBOWA:

 • od podania (wniosku) 5 zł,
 • odpis skrócony 15 zł (za każde następne odpisy powyżej 3 szt.),
 • odpis zupełny 25 zł,

Znaki opłaty skarbowej są do nabycia w Biurze Obsługi Klietna (parter, pokój nr 1) oraz w Kasie (parter, pokój nr 3).
 

TERMIN REALIZACJI:

Na miejscu.
 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Realizacja usługi zgodna jest w całosci z żądaniem strony.
 

INFORMACJE DODATKOWE:

Zgon należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia śmierci. Jeżeli zgon nastąpi w skutek choroby zakaźnej zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin.

Do zgłoszenia zgonu obowiązani są w kolejności:

 1. Małżonek lub dzieci zmarłego.
 2. Najbliżsi krewni lub powinowaci.
 3. Osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon.

Aby prawidłowo sporządzić akt zgonu, osoba zgłaszająca powinna znać więcej informacji o zmarłym m.in. nazwiska rodowe rodziców, datę i miejsce zawarcia małżeństwa itp.

W razie śmierci osoby o nieustalonej tożsamości, podstawą do sporządzenia aktu zgonu jest oprócz karty, protokół znalezienia zwłok sporządzony przez policje z opisem wyglądu zmarłego.
 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Art. 64 - 66 ustawy z 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36 poz.180 ze zmianami).
 2. Ustawa z 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86 poz.960 ze zmianami).
<<<

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |