Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Rejestracja urodzeń >

 

 KARTA INFORMACYJNA 
Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca
ul. Grunwaldzka 55

tel. (074) 8456 344 / fax (074) 8456 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Dowód osobisty osoby zgłaszającej.
 2. Odpis skrócony aktu małżeństwa zawartego poza USC w Głuszycy.
 3. W przypadku panny potrzebny jest skrócony odpis jej aktu urodzenia.
 4. Kobiety rozwiedzione przedstawiają odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu go przez rozwód.
 5. Wdowy przedstawiają odpis skrócony aktu zgonu męża.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW I ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Urząd Stanu Cywilnego, I piętro, pokój nr 23, 
  tel. 074 8866740,
  (osoba odpowiedzialna - Wiesława Moździerz).

OPŁATA SKARBOWA:

 • od podania (wniosku) 5 zł,
 • przy zmianie imienia dziecka na podstawie art. 51 prawa aktów stanu cywilnego (to jest do 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia można złożyć pisemne oświadczenie o zmianie imienia dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia) 15 zł,

Znaki opłaty skarbowej są do nabycia w Biurze Obsługi Klietna (parter, pokój nr 1) oraz w Kasie (parter, pokój nr 3).
 

TERMIN REALIZACJI:

Na miejscu.
 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Realizacja usługi zgodna jest w całosci z żądaniem strony.
 

INFORMACJE DODATKOWE:

Odpisów nie muszą przedkładać osoby, których dokumenty zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego, gdzie rejestrowane będzie dziecko. Zakres kompetencji USC w rozdziale „Rejestracja urodzeń” obejmuje szereg specyficznych spraw związanych z pochodzeniem dziecka (np. ustalenie ojcostwa, nadanie nazwiska dziecku nie pochodzącego z małżeństwa, przysposobienia, ustalenie imion dzieci i możliwości ich zmian itp.) Każda konkretna sytuacja wymaga przewidzianej prawem procedury, a tym samym osobistej bytności zainteresowanych w USC.
 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Art. 38, 39 ustawy z 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36 poz.180 ze zmianami).
 2. Ustawa z 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86 poz.960 ze zmianami).
<<<

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |