Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Przetargi 2007 r. >

11.10.2007 r.
Ogłoszenie o zamówieniu. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/10/2007.
Nazwa zadania: Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Głuszyca w sezonie zimowym 2007/2008.
1. Ogłoszenie.
2. Oferta.
3. Oświadczenia.
4. Wykaz sprzętu.
5. Lista personelu.
6. Wzór umowy.
7. Wykaz obwodów.
8. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
9. Zał. do umowy - raport dzienny.

19.09.2007 r.
Ogłoszenie o zamówieniu. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: zp/9/2007, nazwa zadania - dostawa i montaż wyposażenia hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głuszycy, ul. Sienkiewicza 53a.
<przetarg rozstrzygnięty>

11.06.2007 r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Remont drogi dojazdowej Łomnica – Głuszyca Górna” - w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.
<przetarg rozstrzygnięty>

16.05.2007 r.
Gmina Głuszyca ogłasza przetarg nieograniczony na
odtworzenie mostu łukowego w ciągu ulicy Dolnej w Głuszycy w km 0+563.
<
przetarg unieważniony>

23.02.2007 r.
Gmina Głuszyca ogłasza przetarg nieograniczony na wywóz odpadów komunalnych z budynków stanowiących mienie komunalne gminy Głuszyca.
<
przetarg rozstrzygnięty>

20.04.2007 r.
Gmina Głuszyca ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę balonów reklamowych, przenośnej bramy startowej, przenośnego zadaszenia sceny i przenośnych namiotów”.
<
przetarg rozstrzygnięty>

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |