Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Informacja o najbliższej sesji >

                                                                       Głuszyca, dnia 16 marca 2007 r.
 
                                                                                             

 

 

Uprzejmie informuję, że VI sesja Rady Miejskiej w Głuszycy

odbędzie się w dniu 31 marca br. o godz. 9:00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.     Otwarcie sesji.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu nr 5/2007.

4.     Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.

5.     Zespół Szkół w Głuszycy – prezentacja.

6.     Efekty wychowawcze i opiekuńcze Świetlic socjoterapeutycznych w 2006 r. oraz zamierzenia na 2007 r.

7.     Działalność ZUMiK w aspekcie zaspokajania potrzeb remontowo-modernizacyjnych zasobów komunalnych gminy.

8.     Sprawozdanie z realizacji planu gospodarowania odpadami.

9.     Protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miejskim.

10.   Podjęcie uchwał:

10.1 w sprawie zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej (przychodni)  i nieruchomości zabudowanej (po byłej pralni) posadowionych na części działki oznaczonej geodezyjnie numerem 483/6 w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 24 na okres 30 lat,

10.2 w sprawie budżetu gminy na 2007 r.

11.   Wnioski i zapytania mieszkańców gminy.

12.   Interpelacje, zapytania, odpowiedzi

13.   Zakończenie sesji.

 

 

                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                           Jan Chmura

                                                                      

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |