Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Kancelaria Rady Miejskiej

Kancelaria Rady Miejskiej

Teodozja Nazarczuk - Inspektor ds. Rady Miejskiej
pokój Nr 30, II piętro Urzędu Miejskiego
tel. 074 88 66 746
mail: rm@gluszyca.pl

Do Kancelarii Rady Miejskiej należą sprawy z zakresu obsługi Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Komisji Rady Miejskiej,
a w szczególności:

 1. Wykonywanie czynności zapewniających Przewodniczącemu sprawne kierowanie pra-cami Rady.
 2. Obsługa kancelaryjno - biurowa Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 3. Sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej.
 4. Sporządzanie protokołów sesji Rady Miejskiej.
 5. Zabezpieczenie terminowego doręczania radnym zawiadomień
  i materiałów na posiedze-nia sesji i komisji Rady Miejskiej.
 6. Kompletowanie i przygotowywanie materiałów pod obrady sesji wg ustaleń Przewodniczącego.
 7. Prowadzenie ewidencji udziału radnych w posiedzeniach sesji.
 8. Prowadzenie zbioru uchwał Rady Miejskiej, rejestru wniosków
  i interpelacji radnych zgłaszanych na posiedzeniach Rady Miejskiej.
 9. Przekazywanie interpelacji i wniosków, zgłoszonych na sesjach Rady Miejskiej oraz wniosków zgłaszanych na posiedzeniach Komisji, Burmistrzowi Miasta.
 10. Gromadzenie dokumentów na temat realizacji uchwał Rady Miejskiej, interpelacji oraz wniosków.
 11. Organizowanie wg ustaleń Przewodniczącego udziału radnych w seminariach, kursach, konferencjach, itp.
 12. Zapewnienie właściwych warunków do przeprowadzenia sesji, zebrań, posiedzeń.
 13. Aktualizowanie danych BIP.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |