Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Informacja o najbliższej sesji >

Głuszyca, dnia 21 grudnia 2006 r.
 
                                                                                    Radni
                                                                                    Rady Miejskiej w Głuszycy
                                                                                    Sołtysi
                                                                                   Wszyscy
 
 
Uprzejmie informuję, że III sesja Rady Miejskiej w Głuszycy
odbędzie się w dniu 29 grudnia br. o godz. 9.00
            w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.
 
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 2/2006.
4. Infomacja o pracy Burmistrza między sesjami.
5. Podjęcie uchwał:
5.1 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.
5.2 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/216/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy
z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Głuszyca
5.3 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo-usługowej położonego przy ulicy Gdańskiej w Głuszycy
5.4 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza
5.5 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2007 r.
5.6 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2007 r.
6. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi
8. Zakończenie sesji.
 
 
                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                          Jan Chmura

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |