Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Komisja Oświaty, Kultury i Sportu >

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu powołana została Uchwałą Nr II/7/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 4 grudnia 2006 r.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu funkcjonuje w następującym składzie:

  1. radny Roman Głod,
  2. radna Wioletta Prokopek,
  3. radna Dorota Skrabka.

Do zakresu działania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu należą sprawy:

  1. oświaty, w tym przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum,
  2. kultury, w tym Centrum Kultury-Miejska biblioteka publiczna oraz innych placówek upowszechniajacych kulturę,
  3. rozwoju kultury fizycznej i utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
  4. turystyki, w tym Zakładu Turystycznego „Podziemne Miasto Głuszyca kompleks Osówka”, upowszechniania sportu, rekreacji i kultury fizycznej.


AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |