Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej Głuszycy

                                                               Głuszyca, dnia 20 października 2006 r.
 
 
 
            Uprzejmie informuję, że XLVI sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbędzie się
w dniu 27 października br. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.
 
 
Proponowany porządek obrad:
 
 
1.         Otwarcie sesji.
2.         Przyjęcie porządku obrad.
3.         Przyjęcie protokołu nr 45/2006.
4.         Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
5.         Wręczenie tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta i Gminy”
6.         Informacja o realizacji Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  gminy.
7.         Informacja o realizacji Programu Rozwoju Lokalnego gminy Głuszyca.
 8.         Podjęcie uchwał;
8.1       w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
8.2       w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grzmiąca – obszar nad Potokiem Rybnym
 9.         Analiza oświadczeń majątkowych.
10.       Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.
11.       Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w kadencji 2002-2006.
12.       Zakończenie obrad.
 
                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej
 
                                                                                                           Jan Chmura

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |