Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Przetargi 2006 r. >

Trwa aktualizacja ogłoszeń ...

25.10.2006 r.
Gmina Głuszyca ogłasza przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg Głuszyca w sezonie 2006/2007:
 
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
2. Oferta.
3. Umowa.
4. Wykaz obwodów do zimowego utrzymania dróg.

23.10.2006 r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60 000 euro na: „budowę obiektu socjalnego na stadionie miejskim przy ul. Dolnej w Głuszycy":
 
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
2. Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia.
3. Oferta.
4. Umowa.
5. Wyposażenie techniczne ...
6. Opis techniczny.

23.10.2006 r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60 000 euro na „dostawę i montaż wyposażenia hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głuszycy:
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
  - załącznik nr 1 – wzór oferty,
  - załącznik nr 2 – formularz cenowy,
  - załącznik nr 3 – oświadczenie ustawowe,
  - załącznik nr 4 – wykaz doświadczeń,
  - załącznik nr 5 – wzór umowy
  - aneks nr 1 do siwz.
  - aneks nr 2 do siwz.
  - aneks nr 3 do siwz.

05.10.2006 r.
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego z dn. 18.08.2006 r. dla zadania „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych,działki nr 88, 96/8, 96/10, 96/12, 396 we wsi Sierpnica” ...

02.10.2006 r.
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu z dn. 08.09.2006 r. (ZP/5/2006) na "zarządzanie budynkami, lokalami mieszkalnymi, ..."

02.10.2006 r.
Zmiana treści załącznika nr 7 - umowa (w §5 ) przetargu z dn. 08.09.2006 r. na zarządznie budynkami ...

28.09.2006 r.
Wyjaśnienia do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu z dn. 08.09.2006 r. (ZP/5/2006) na "zarządzanie budynkami, lokalami mieszkalnymi, ..."

28.09.2006 r.
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na: "Budowa stacji narciarskiej Łomnica, etap I - budowa obiektu obsługi ruchu turystycznego":
- formularz Microsoft Word
- dokument *.PDF

28.09.2006 r.
Zmieniony został załącznik nr 2a do przetargu z dnia 08.09.2006 r. na zarządzanie budynkami, ...

27.09.2006 r.
Wyjaśnienia do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu z dn. 08.09.2006 r. (ZP/5/2006) na "zarządzanie budynkami, lokalami mieszkalnymi, ... ,"

08.09.2006 r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 60 000 euro na „zarządzanie budynkami, lokalami mieszkalnymi, użytkowymi, garażami, obsługa i utrzymanie kotłowni, eksploatacja z wykonywaniem drobnych napraw, awarii oraz wykonywaniem remontów w zasobie stanowiącym własność Gminy Głuszycy:

1. Wykaz czynności.
2. Oferta:
  - kosztorys ofertowy,
  - wykaz stawek i narzutów.
3. Osoby uprawnione do podpisania oferty ...
4. Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia.
5. Wyposażenie techniczne ...
6. Wykaz zrealizowanych usług ...
7. Umowa (zmieniona treść w §5 - 02.10.2006 r.)
8. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
9. Zasoby mieszkaniowe gminne we wspólnotach.
10. Zasoby mieszkaniowe gminy Głuszyca.

30.08.2006 r.
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym "Budowa obiektu socjalnego na stadionie miejskim przy ul. Dolnej w Głuszycy":

1. Ogłoszenie o zamówieniu

28.08.2006 r.
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym - "Budowa obiektu obsługi ruchu turystycznego, Osówka centrum tajemnic i przygody" -  ZP-300.

18.08.2006 r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60 000 euro na „remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych, działki nr 88, 96/8, 96/10, 96/12, 396 we wsi Sierpnica”
(przetarg rozstrzygnięty > 05.10.2006 r.)

06.07.2006 r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60 000 euro na „pełnienie funkcji inżyniera kontraktu” dla zadania inwestycyjnego pn.: ”Budowa stacji narciarskiej Łomnica, etap I - budowa obiektu obsługi ruchu turystycznego”
(przetarg rozstrzygnięty)

30.06.2006 r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60 000 euro na „zarządzanie cmentarzem komunalnym przy ul. Cmentarnej w Głuszycy”.
(przetarg rozstrzygnięty)

10.05.2006 r.
Przetarg nieograniczony na "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu" dla zadania inwestycyjnego "Osówka centrum tajemnic i przygody - budowa obiektu obsługi ruchu turystycznego".
(przetarg rozstrzygnięty)

06.02.2006 r.
Przetarg nieograniczony na letnie i zimowe utrzymanie chodników i przystanków na terenie gminy w roku 2006/2007 ...
(przetarg unieważniony)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |